dr inż. Jan Kamiński

Dyscypliny KBN: technika rolnicza Specjalności: maszyny i urządzenia rolnicze
Stopień naukowy: doktor inżynier

Zainteresowania naukowe:
Moje zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą tematyki mechanizacji produkcji roślinnej. Wykonuję badania  maszyn rolniczych pod kątem spełniania wymagań agrotechnicznych. Prowadziłem badania ciągników i maszyn rolniczych dotyczące jakości pracy, wskaźników eksploatacyjnych. Dużo uwagi poświęciłem doborowi narzędzi i maszyn do ciągników rolniczych, ich poprawnej pracy oraz bezpieczeństwu i ekologii w produkcji roślinnej. Zajmuję się prawidłowym doborem parametrów konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych maszyn rolniczych. Interesuję się technikami nawożenia mineralnego.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |